Idexo Launch Options Review

As discussed in our Telegram group, idexo has decided to solicit feedback from the community directly through community vote on what is the preferable method for pursuing our upcoming token launch. In the following post, we will discuss the options that will be available to vote on. 1. Gnosis Auction A Gnosis Auction is a type [...]


Voting Conclusion and Next Steps

The results are in for the vote and Option 1 – Auction won the vote. At the same time, there were some problems with the vote, among them a lot of votes were not counted due to the setting that required a minimum stake time of 1 day and many people staked and then voted right after. We went through the votes manually and [...]Idexonauts

আইডেক্সো কমিউনিটি প্রতিযোগিতা: 22 জুন-সেপ্টেম্বর 7

হে আইডেক্সোনাটস! এখানে প্রথম $IDO কমিউনিটি প্রতিযোগিতার বিবরণ দেওয়া হল: Idexo সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, আমরা সম্প্রদায়ের প্রণোদনার প্রতি আমাদের টোকেন বরাদ্দের মধ্যে একটি বাজেট উপলব্ধ করেছি। আমরা আমাদের কমিউনিটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করতে পেরে খুব উচ্ছ্বসিত যে 22 শে জুন শুরু হবে এবং সেসব প্রণোদনার প্রথম [...]


Idexonauts

Community Competition của Idexo: 22/6 – 7/9

Community Competition của Idexo: 22 tháng 6 – 7 tháng 9 Này Idexonauts! Dưới đây là thông tin chi tiết về Community Competition $IDO lần thứ nhất: [Hạn chót được kéo dài đến ngày 7 tháng 9 vào ngày 9 tháng 8] Là một phần trong cam kết liên tục của Idexo đối với cộng đồng của mình, dự án đã cung cấp ngân sách trong việc phân bổ [...]Idexonauts

Ulasan Opsi Peluncuran Idexo

Seperti yang dibahas dalam grup Telegram kami, idexo telah memutuskan untuk meminta umpan balik dari komunitas secara langsung melalui pemungutan suara komunitas tentang metode apa yang lebih disukai untuk mengejar peluncuran token kami yang akan datang. Dalam postingan berikut, kita akan membahas opsi yang akan tersedia untuk memilih. [...]